WEB

Joan Baldrich

Joan Baldrich

Video - Fotografia - Web - Streaming

Arquitectura

MIA (Muséu de Art Islamic), es un dels llocs que cal visitar si es viatge a Qatar.

Conserva millers de anys de història de aquest fascinant lloc del mon.

Tradicions i Folckore


Es fascinant trobar aquells aspectes que destaquen de les cultures i poguer difondre les traicions populars

Restauració y Producte

Per donar una image corporativa adequada, cal posar-se en mans de professionals que sápiguen probar el enfoc mes representatiu.

Motor 

MIA (Muséu de Art Islamic), es un dels llocs que cal visitar si es viatge a Qatar.

Conserva millers de anys de història de aquest fascinant lloc del mon.

Esports


Es fascinant trobar aquells aspectes que destaquen de les persones i poder posarlos en valor.

El retrate requereix de amplis conexements i mitjans tècnics

Moda i Modelatge

Es fascinant trobar aquells aspectes que destaquen de les persones i poder posarlos en valor.

El retrate requereix de amplis conexements i mitjans tècnics

Musica

MIA (Muséu de Art Islamic), es un dels llocs que cal visitar si es viatge a Qatar.

Conserva millers de anys de història de aquest fascinant lloc del mon.

Esdeveniments

Es fascinant trobar aquells aspectes que destaquen de les persones i poder posarlos en valor.

El retrate requereix de amplis conexements i mitjans tècnics

Retransmisions

Es fascinant trobar aquells aspectes que destaquen de les persones i poder posarlos en valor.

El retrate requereix de amplis conexements i mitjans tècnics

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.

Denegar

Aceptar